Ενημερωτική εκδήλωση για την ΝΕΑ ΚΑΠ 2023-2027 και Σχέδια Βελτίωσης στο Τυχερό

Με επιτυχία διοργανώθηκε ενημερωτική εκδήλωση της Εταιρείας μας για την ΝΕΑ ΚΑΠ 2023-2027 και για τα επερχόμενα Σχέδια Βελτίωσης στο Πολύκεντρο του πρώην Δήμου Τυχερού την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2023.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ως ομιλήτές οι Γεωπόνοι της εταιρείας μας :

1. Βαλκάνη Ειρήνη

2. Nicolette van der Smissen

3. Τουτουντζής Βασίλης

Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να λάβετε την παρουσίαση με τα παραδείγματα που συζητήθηκαν!

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΟΣΔΕ 2023 !

Σε συνέχεια ερωτημάτων αγροτών και ΚΥΔ διευκρινίζουμε τα ακόλουθα, για την σωστή προετοιμασία των αγροτών και τα οποία θα περιληφθούν στην σχετική εγκύκλιο του ΟΣΔΕ 2023 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Α. Μισθωτήρια αγροτεμαχίων
1. Όλα τα μισθωτήρια αγροτεμαχίων που αφορούν εκτάσεις ανά αγροτεμάχιο πάνω από 40 στρέμματα ή με αντικείμενο μισθίου από 960 ευρώ και πάνω θα είναι υποχρεωτικά ηλεκτρονικά.
2. Χειρόγραφα μισθωτήρια που αφορούν περιπτώσεις εκτός των περιπτώσεων 1 γίνονται αποδεκτά στα οποία αναγράφονται τα στοιχεία του ΚΑΕΚ και του Α.Τ.ΑΚ ανά περίπτωση.
3.Εξακολουθούν να ισχύουν οποιασδήποτε κατηγορίας πολυετή χειρόγραφα μισθωτήρια αγροτεμαχίων τα οποία έχουν υποβληθεί παλαιότερα στον ΟΠΕΚΕΠΕ και βρίσκονται σε ισχύ το 2023.
Β. Αναγραφή – ΚΑΕΚ : Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου
1. Για τις περιοχές που υπάρχει λειτουργούν κτηματολόγιο θα αναγράφεται ο κωδικός του κτηματολογίου (ΚΑEΚ) στην Αίτηση ΑΕΕ 2023
2. Στις περιοχές που είναι υπό ανάρτηση ή κατάρτιση όμοια θα αναγράφεται ο κωδικός του κτηματολογίου (ΚΑEΚ)
Γ. Αναγραφή Α.Τ.ΑΚ : Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου
1. Ο έλεγχος της χρήσης του ΑΤΑΚ – συνεχίζεται να είναι ένα στοιχείο απλοποιημένου ελέγχου της νόμιμης κατοχής.
2. Θα γίνονται δεκτά αγροτεμάχια χωρίς ΑΤΑΚ μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις:
2.1 Για αγροτεμάχια στα οποία αναγράφεται ο ΚΑΕΚ,
2.2 Για αγροτεμάχια μέχρι 40 στρέμματα για τα οποία δεν υπάρχει διαθέσιμο το ΑΤΑΚ, ο μισθωτής καταθέτει υπεύθυνη δήλωση για τους λόγους μη διαθεσιμότητας(π.χ. μη ολοκλήρωση αποδοχής κληρονομιάς, κάτοικος εξωτερικού κλπ). Δεν θα γίνονται δεκτά νέα αγροτεμάχια χωρίς ΑΤΑΚ σε αυτή την κατηγορία εάν δηλώνονται, το 2023, για πρώτη φορά στο ΟΣΔΕ.