Ενημερωτική εκδήλωση για την ΝΕΑ ΚΑΠ 2023-2027 και Σχέδια Βελτίωσης στο Τυχερό

Με επιτυχία διοργανώθηκε ενημερωτική εκδήλωση της Εταιρείας μας για την ΝΕΑ ΚΑΠ 2023-2027 και για τα επερχόμενα Σχέδια Βελτίωσης στο Πολύκεντρο του πρώην Δήμου Τυχερού την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2023.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ως ομιλήτές οι Γεωπόνοι της εταιρείας μας :

1. Βαλκάνη Ειρήνη

2. Nicolette van der Smissen

3. Τουτουντζής Βασίλης

Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να λάβετε την παρουσίαση με τα παραδείγματα που συζητήθηκαν!

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΟΣΔΕ 2023 !

Σε συνέχεια ερωτημάτων αγροτών και ΚΥΔ διευκρινίζουμε τα ακόλουθα, για την σωστή προετοιμασία των αγροτών και τα οποία θα περιληφθούν στην σχετική εγκύκλιο του ΟΣΔΕ 2023 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Α. Μισθωτήρια αγροτεμαχίων
1. Όλα τα μισθωτήρια αγροτεμαχίων που αφορούν εκτάσεις ανά αγροτεμάχιο πάνω από 40 στρέμματα ή με αντικείμενο μισθίου από 960 ευρώ και πάνω θα είναι υποχρεωτικά ηλεκτρονικά.
2. Χειρόγραφα μισθωτήρια που αφορούν περιπτώσεις εκτός των περιπτώσεων 1 γίνονται αποδεκτά στα οποία αναγράφονται τα στοιχεία του ΚΑΕΚ και του Α.Τ.ΑΚ ανά περίπτωση.
3.Εξακολουθούν να ισχύουν οποιασδήποτε κατηγορίας πολυετή χειρόγραφα μισθωτήρια αγροτεμαχίων τα οποία έχουν υποβληθεί παλαιότερα στον ΟΠΕΚΕΠΕ και βρίσκονται σε ισχύ το 2023.
Β. Αναγραφή – ΚΑΕΚ : Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου
1. Για τις περιοχές που υπάρχει λειτουργούν κτηματολόγιο θα αναγράφεται ο κωδικός του κτηματολογίου (ΚΑEΚ) στην Αίτηση ΑΕΕ 2023
2. Στις περιοχές που είναι υπό ανάρτηση ή κατάρτιση όμοια θα αναγράφεται ο κωδικός του κτηματολογίου (ΚΑEΚ)
Γ. Αναγραφή Α.Τ.ΑΚ : Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου
1. Ο έλεγχος της χρήσης του ΑΤΑΚ – συνεχίζεται να είναι ένα στοιχείο απλοποιημένου ελέγχου της νόμιμης κατοχής.
2. Θα γίνονται δεκτά αγροτεμάχια χωρίς ΑΤΑΚ μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις:
2.1 Για αγροτεμάχια στα οποία αναγράφεται ο ΚΑΕΚ,
2.2 Για αγροτεμάχια μέχρι 40 στρέμματα για τα οποία δεν υπάρχει διαθέσιμο το ΑΤΑΚ, ο μισθωτής καταθέτει υπεύθυνη δήλωση για τους λόγους μη διαθεσιμότητας(π.χ. μη ολοκλήρωση αποδοχής κληρονομιάς, κάτοικος εξωτερικού κλπ). Δεν θα γίνονται δεκτά νέα αγροτεμάχια χωρίς ΑΤΑΚ σε αυτή την κατηγορία εάν δηλώνονται, το 2023, για πρώτη φορά στο ΟΣΔΕ.

Δωρεάν Γεωργικές Συμβουλές από Πιστοποιημένους Γεωργικούς Συμβούλους!!

Γεωργικές Συμβουλές 
Δωρεάν  
Απαραίτητες 
για όλους τους Αγρότες

Η εταιρία ΟΣΔΕΙΝΒαλκάνη Ειρήνη & Σια ΟΕ, είναι Στελεχωμένη με πιστοποιημένους Γεωργικούς Συμβούλους και προσφέρει μεγάλη γκάμα συμβουλών που καλύπτουν όλα τα θέματα που μπορούν να απασχολήσουν τον σύγχρονο αγρότη.

Οι συμβουλές προς τους Αγρότες είναι δωρεάν.

Κάθε πακέτο συμβουλών συμπεριλαμβάνει τρεις επισκέψεις εξειδικευμένου συμβούλου στην εκμετάλλευση, εντοπισμό σημείων βελτίωσης, εφαρμογή πιθανών λύσεων και παρακολούθηση των αποτελεσμάτων.

ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

– Ανάλυση εξόδων των τελευταίων ετών συγκριτικά με τα έσοδα, εντοπισμός τομέων μειωμένης κερδοφορίας, πρόταση αναδιοργάνωσης της εκμετάλλευσης
– Εκτίμηση του ενεργειακού κόστους και δυνατότητες μείωσης
– Εδαφολογικές αναλύσεις, πρόγραμμα στοχευμένης λίπανσης και εδαφοκατεργασίας
– Παρακολούθηση παθογόνων στις καλλιέργειες και αποτελεσματική επέμβαση με φυτοφάρμακα με το λιγότερο δυνατόν κόστος
– Παρακολούθηση της εδαφικής υγρασίας και έγκαιρη άρδευση με την πιο αποτελεσματική ποσότητα νερού
– Υπολογισμό του καλύτερου σιτηρεσίου όσον αφορά την οικονομικότητας και την απόδοση σε γάλα ή κρέας
– Τεχνικές αντιμετώπισης φαινομένων της κλιματικής αλλαγής με διαφορετικούς τρόπους καλλιέργειας, αμειψισποράς, αύξησης της οργανικής ουσίας και της βιοποικιλότητας

 

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ

– Παρακολούθηση καλλιεργειών με drone για έγκαιρη και αποτελεσματική επέμβαση στον τομέα της λίπανσης, της φυτοπροστασίας και της άρδευσης
– Καλύτερη εμπορία ή μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων, θέματα αδειοδότησης, πιστοποίησης, κόστους και κέρδους
– Εξειδικευμένες τεχνικές συμβουλές σε επί μέρους καλλιέργειες όπως καρυδιά, αμπέλι, ελιά, βαμβάκι όπως και εκτροφή αιγοπροβάτων κ.α. ζώων
– Δυνατότητες συνεργασίας με άλλους αγρότες, δημιουργία ομάδων παραγωγών

 

ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

– Στήριξη στην έναρξη νέων και μικρών επιχειρηματιών στην γεωργία
– Δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης υποπροϊόντων στην παραγωγή
– Χρήση νέων τεχνολογιών και μεθόδων (καινοτομία), στην άρδευση, λίπανση και φυτοπροστασία και στον ψηφιακό τομέα
– Συνεργασία με πανεπιστήμια για την δοκιμή νέων μεθόδων και σκευασμάτων

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΩΝ

– Υποστήριξη στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων από τα διάφορα καθεστώτα επιδοτήσεων και προστασίας περιβάλλοντος όπως πολλαπλή συμμόρφωση, προδιαγραφές άρδευσης, λίπανσης και διαχείρισης ζωϊκών αποβλήτων, τήρηση αρχείων για αγροτικές εργασίες, μητρώο αιγοπροβάτων, τριμηνιαία δήλωση γάλακτος, μητρώο αγροτικών εκμεταλλεύσεων, αμπελουργίας, ελαιοκομίας
– Υποστήριξη σε αιτήσεις για γεωτρήσεις, σταβλικές εγκαταστάσεις, οικοτεχνία, αγροτικό αυτοκίνητο, θερμοκήπια, χρήση ΑΠΕ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ

– Ενημέρωση για την ένταξη σε επιδοτούμενα προγράμματα για το περιβάλλον και το κλίμα, την βιολογική γεωργία, τους Νέους Αγρότες και μικρές αγροτικές εκμεταλλεύσεις
– Ενημέρωση για τις προϋποθέσεις και υποχρεώσεις ένταξης σε επενδυτικά προγράμματα όπως Σχέδια Βελτίωσης, Αναπτυξιακός Νόμος. Leader , ΕΣΠΑ κ.α.
– Ενημέρωση σε διάφορα μικρότερα επιδοτούμενα προγράμματα όπως για φωτοβολταϊκά, αγροτικό ρεύμα, άδεια οικοδομής, δάνειο για αγορά γης

 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

– Μετατροπή στην βιολογική γεωργία, προδιαγραφές βιοκαλλιέργειας, διάθεση και μεταποίηση βιολογικών προϊόντων
– Εφαρμογή ολοκληρωμένης διαχείρισης, συστημάτων ποιότητας AGRO, ISO, HACCP στην αγροτική παραγωγή και μεταποίηση κ.α.
– Εξειδικευμένες τεχνικές συμβουλές σε επί μέρους καλλιέργειες για την αύξηση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων

Πακέτα Συμβουλών στα πλαίσια του Υπό-Μέτρου 2.1

Η εταιρεία ΒΑΛΚΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ παρέχει σε παραγωγούς υπηρεσίες γεωργικών συμβουλών στο πλαίσιο του υπο-μέτρου 2.1.

Παρακάτω εμφανίζονται τα διαθέσιμα πακέτα συμβουλών

Ποιες συμβουλές έχω την δυνατότητα να έχω από την συμμετοχή της εκμετάλλευσης στο Μέτρο 2.

1ο ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΏΝ: “Κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και πρότυπα για ορθές γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το περιβάλλον”

 • Συμβουλές που αφορούν στις απαιτήσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης
 • Συμβουλές που αφορούν στις επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές – “πρασίνισμα”
 • Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (AGRO).

2ο ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΏΝ: “Ποιότητα και αποδοτικότητα υδατικών πόρων”

 • Συμβουλές που   αφορούν στην προστασία και στην ορθή διαχείριση των   υδάτων, συμπεριλαμβανομένης και της ορθολογικής χρήσης λιπασμάτων
 • Συμβουλές που αφορούν στην ορθολογική διαχείριση των ζωικών αποβλήτων (κοπριάς) με στόχο τη μείωση της ρύπανσης των υδάτων.

3o ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΏΝ: “Γενικές αρχές ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας”

 • Συμβουλές που αφορούν στις απαιτήσεις της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας (ΟΦΠ).

4ο ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΏΝ: “Κλιματική Αλλαγή”

 • Συμβουλές που αφορούν σε δράσεις για το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής ή την προσαρμογή της γεωργίας σε αυτή
 • Συμβουλές που αφορούν στη χρήση των υποπροϊόντων, αποβλήτων, υπολειμμάτων & λοιπών πρώτων υλών, εκτός τροφίμων, για τους σκοπούς της βιοοικονομίας
 • Συμβουλές που αφορούν στη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και αμμωνίας από τις γεωργικές δραστηριότητες.

5ο ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΏΝ: “Oρθή εφαρμογή μέτρων 10,11”

 • Συμβουλές που αφορούν στην κατανόηση και την ορθή εφαρμογή των δεσμεύσεων που προκύπτουν από τον καν. (ΕΕ) 834/2007, σχετικά με την βιολογική παραγωγή γεωργικών προϊόντων και τις βέλτιστες πρακτικές και τα οφέλη της βιολογικής παραγωγής
 • Συμβουλές που αφορούν στην κατανόηση και ορθή εφαρμογή τόσο των δεσμεύσεωντων δράσεων του μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα», όσο και των ελάχιστων απαιτήσεων που θεσπίζονται από την εθνική νομοθεσία και εφαρμόζονται στις δράσεις αυτές.

6ο ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΏΝ: “Βελτίωση βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων-αύξηση προστιθέμενης αξίας προϊόντος”

 • Τεχνική υποστήριξη για υιοθέτηση και εφαρμογή καινοτομίας στη γεωργική εκμετάλλευση και τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό της συμπεριλαμβανομένης και της εισαγωγής και χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
 • Τεχνικο-οικονομικές συμβουλές σχετικά με τη μείωση του   κόστους παραγωγής και αύξηση του οικογενειακού εισοδήματος, με στόχο τη βιωσιμότητα της εκμετάλλευσης
 • Εξειδικευμένες συμβουλές σε γεωργούς που αναλαμβάνουν για πρώτη φορά δραστηριότητα
 • Συμβουλές σχετικά με την επίτευξη της τομεακής ολοκλήρωσης και καθετοποίησης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
 • Συμβουλές σχετικά με   τον   προσανατολισμό, των   μικρών ιδιαίτερα γεωργικών εκμεταλλεύσεων, στην αγορά.

Άρθρο της Ηλ. Εφημερίδας Ελεύθερη Θράκη

Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας “Ελεύθερη Θράκη” ανάρτησε σχετικό άρθρο για την εταιρεία μας στο πλαίσιο της δυνατότητας μας ως πιστοποιημένος Φορέας Παροχής Γεωργικών Συμβουλών, για παροχή ΔΩΡΕΑΝ συμβουλών προς τους αγρότες-παραγωγούς. Μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό άρθρο στο link

Υπηρεσίες Γεωργικών Συμβουλών Υπό-Μέτρο 2.1

Η εταιρεία ΒΑΛΚΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ παρέχει σε παραγωγούς υπηρεσίες γεωργικών συμβουλών στο πλαίσιο του υπο-μέτρου 2.1.

Καλέστε μας για σχετικές πληροφορίες