Ενημερωτική εκδήλωση για την ΝΕΑ ΚΑΠ 2023-2027 και Σχέδια Βελτίωσης στο Τυχερό

Με επιτυχία διοργανώθηκε ενημερωτική εκδήλωση της Εταιρείας μας για την ΝΕΑ ΚΑΠ 2023-2027 και για τα επερχόμενα Σχέδια Βελτίωσης στο Πολύκεντρο του πρώην Δήμου Τυχερού την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2023.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ως ομιλήτές οι Γεωπόνοι της εταιρείας μας :

1. Βαλκάνη Ειρήνη

2. Nicolette van der Smissen

3. Τουτουντζής Βασίλης

Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να λάβετε την παρουσίαση με τα παραδείγματα που συζητήθηκαν!

Το υπο-διαβούλευση κείμενο των νέων Σχεδίων Βελτίωσης 2023

Σε δημόσια διαβούλευση του πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» , Σχέδια Βελτίωσης 2023, προχώρησε το Υ.Π.Α.Α.Τ.

Η διαβούλευση θα λάβει χώρα μέχρι την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2023.

Το κείμενο της διαβούλευσης βρίσκεται diavouleysh_4.1.5_221222

Ολόκληρη η παρουσίαση της Νέας ΚΑΠ στο Διδυμότειχο σε βίντεο!

Παρακολουθήστε ολόκληρη την εκδήλωση της Εταιρείας μας, για την Νέα ΚΑΠ 2023-2027, στο Διδυμότειχο.

Ομιλητές είναι οι :

1. Φλωρίδης Ιωάννης – Γεωπόνος

2. Τιμοσίδης Γρηγόρης – Γεωπόνος

3. Βαλκάνη Ειρήνη – Γεωπόνος

4. Τουτουντζής Βασίλης – Γεωπόνος

Ενημέρωση για την ΝΕΑ ΚΑΠ 2023-2027 στην Ελευθερούπολη Καβάλας

Η Εταιρεία μας συμμετείχε ως ομιλητής, σε εκδήλωση που διοργάνωσε η εταιρεία AgroAction με έδρα την Ελευθερούπολη Καβάλα, σχετικά με την Νέα ΚΑΠ 2023-2027. Οι αλλαγές που θα εφαρμοστούν είναι πολύ σημαντικές και φέρνουν σημαντικές τροποποιήσεις στην λειτουργία όλων των εκμεταλλεύσεων.

Συζητήθηκαν εκτενώς :

1. Η πορεία της Νέας ΚΑΠ 2023-2027

2. Τα Οικολογικά σχήματα

3. Οι Νέες Συνδεδεμένες ενισχύσεις

4. Τα νέα Προγράμματα του Πυλώνα ΙΙ

«Υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση αδειών φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2023.»

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης ανακοινώνεται ότι από την 01η Νοεμβρίου μέχρι και την 1η Δεκεμβρίου 2022 ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων
ποικιλιών αμπέλου.
Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων http://www.minagric.gr (Ψηφιακές Υπηρεσίες του ΥπΑΑΤ) και είναι αποδεκτή όταν σ’ αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλεξιμότητας.

Υπεγράφη η ΚΥΑ για την ενίσχυση των 60 εκατ. € για λιπάσματα. Από 15 έως 25 Νοεμβρίου οι αιτήσεις των δικαιούχων

Υπεγράφη η ΚΥΑ με την οποία καθορίζονται οι δικαιούχοι και η διαδικασία για την καταβολή της ενίσχυσης των 60 εκατ. ευρώ,  λόγω της ενεργειακής κρίσης και της αύξησης του κόστους των λιπασμάτων.

Την ΚΥΑ συνυπογράφουν οι υπουργοί: Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γ. Γεωργαντάς, Αναπληρωτής Οικονομικών, κ. Θ. Σκυλακάκης, ο υφυπουργός Οικονομικών, κ. Απ. Βεσυρόπουλος και ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, κ. Γ. Πιτσιλής.

 

Σύμφωνα με την απόφαση δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι επιχειρήσεις, φυσικά και νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, γεωργικών εκμεταλλεύσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής σε όλη τη χώρα οι οποίες:

 

α)        σε περίπτωση φυσικών προσώπων, είναι επαγγελματίες αγρότες εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είτε για το έτος 2021 είτε για το έτος 2022 έως τις 25.11.2022,

β)        σε περίπτωση νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, έχουν ενεργό Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στο Φορολογικό Μητρώο, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, κύριο ή δευτερεύοντα, έναν από τους αναφερόμενους στο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας,

γ)         έχουν πραγματοποιήσει αγορές λιπασμάτων και τα σχετικά παραστατικά έχουν εκδοθεί από 1/10/2021 έως και 30/9/2022 και

δ)         δεν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή τους ενίσχυση που έχει κριθεί παράνομη και ασυμβίβαστη με βάση προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δ.Ε.Ε κατά τα οριζόμενα στην περ. 4 της υποπαρ. Β10 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013.

Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει η ΚΥΑ:

1.      Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που είναι δικαιούχοι της ενίσχυσης, σύμφωνα με το άρθρο 1, υποβάλλουν από την 15η Νοεμβρίου 2022 έως και την 25η Νοεμβρίου 2022 αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση της ενίσχυσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ (https://www.aade.gr/mybusinesssupport). Η είσοδος στην πλατφόρμα  διενεργείται με τη χρήση των σχετικών διαπιστευτηρίων του TAXISnet της ΑΑΔΕ.

2.      Με την αίτηση οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις συνυποβάλλουν κατάσταση παραστατικών αγοράς λιπασμάτων που έχουν εκδοθεί μεταξύ 01/10/2021 και 30/09/2022. Η εν λόγω κατάσταση περιλαμβάνει τα εξής:

               α. ΑΦΜ της επιχείρησης,

               β. αύξοντα αριθμός παραστατικού

               γ. ημερομηνία έκδοσης

 

   δ. καθαρή αξία τιμολόγιου κατά το μέρος του ποσού που αφορά αγορά λιπασμάτων (σε περίπτωση που περιλαμβάνουν και αγορές άλλων αγαθών).

Η ενίσχυση των 60 εκατ. ευρώ για τα λιπάσματα είναι ακατάσχετη.

Πηγή: ΥΠΑΑΤ

 

Πιστώθηκε η Προκαταβολή της Ενιαίας Ενίσχυσης 2022!

Πιστώθηκε στους λογαριασμούς των δικαιούχων την Τετάρτη 19-10-2022 το 70 % της βασικής ενίσχυσης για έτος 2022. Σε αυτή την πληρωμή δεν συμπεριλαμβάνεται το πρασίνισμα καθώς και η εξισωτική αποζημίωση.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι πιστώθηκε λιγότερο του 50% της συνολικής επιδότησης, εφόσον κάποιος τηρεί τις δεσμεύσεις του πρασινίσματος.

Το υπόλοιπο ποσό θα πιστωθεί τον Δεκέμβριο του 2022.


Συνδεδεμένη Ενίσχυση σε Σιτάρι Σκληρό, Μαλακό και Κριθάρι στην Νέα ΚΑΠ

Στο Στρατηγικό Σχέδιο της νέας ΚΑΠ 2023-2027, έχει αποφασιστεί η ενίσχυση με συνδεδεμένη στήριξη και σε άλλες φθινοπωρινές καλλιέργειες πλέον του Σκληρού Σιταριού.

Από την νέα δήλωση καλλιέργειας (2023) στις συνδεδεμένες ενισχύσεις θα συμπεριλαμβάνονται :

  • Το Σκληρό Σιτάρι
  • Το Μαλακό Σιτάρι
  • Το Κριθάρι

Το ποσό ενίσχυσης υπολογίζεται στα 10 Ευρώ/Στρέμμα περίπου, ενώ τα ελάχιστα κιλά πιστοποιημένου σπόρου αλλάζει σε 18 κιλά /στρέμμα.