Δωρεάν Γεωργικές Συμβουλές από Πιστοποιημένους Γεωργικούς Συμβούλους!!

Γεωργικές Συμβουλές 
Δωρεάν  
Απαραίτητες 
για όλους τους Αγρότες

Η εταιρία ΟΣΔΕΙΝΒαλκάνη Ειρήνη & Σια ΟΕ, είναι Στελεχωμένη με πιστοποιημένους Γεωργικούς Συμβούλους και προσφέρει μεγάλη γκάμα συμβουλών που καλύπτουν όλα τα θέματα που μπορούν να απασχολήσουν τον σύγχρονο αγρότη.

Οι συμβουλές προς τους Αγρότες είναι δωρεάν.

Κάθε πακέτο συμβουλών συμπεριλαμβάνει τρεις επισκέψεις εξειδικευμένου συμβούλου στην εκμετάλλευση, εντοπισμό σημείων βελτίωσης, εφαρμογή πιθανών λύσεων και παρακολούθηση των αποτελεσμάτων.

ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

– Ανάλυση εξόδων των τελευταίων ετών συγκριτικά με τα έσοδα, εντοπισμός τομέων μειωμένης κερδοφορίας, πρόταση αναδιοργάνωσης της εκμετάλλευσης
– Εκτίμηση του ενεργειακού κόστους και δυνατότητες μείωσης
– Εδαφολογικές αναλύσεις, πρόγραμμα στοχευμένης λίπανσης και εδαφοκατεργασίας
– Παρακολούθηση παθογόνων στις καλλιέργειες και αποτελεσματική επέμβαση με φυτοφάρμακα με το λιγότερο δυνατόν κόστος
– Παρακολούθηση της εδαφικής υγρασίας και έγκαιρη άρδευση με την πιο αποτελεσματική ποσότητα νερού
– Υπολογισμό του καλύτερου σιτηρεσίου όσον αφορά την οικονομικότητας και την απόδοση σε γάλα ή κρέας
– Τεχνικές αντιμετώπισης φαινομένων της κλιματικής αλλαγής με διαφορετικούς τρόπους καλλιέργειας, αμειψισποράς, αύξησης της οργανικής ουσίας και της βιοποικιλότητας

 

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ

– Παρακολούθηση καλλιεργειών με drone για έγκαιρη και αποτελεσματική επέμβαση στον τομέα της λίπανσης, της φυτοπροστασίας και της άρδευσης
– Καλύτερη εμπορία ή μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων, θέματα αδειοδότησης, πιστοποίησης, κόστους και κέρδους
– Εξειδικευμένες τεχνικές συμβουλές σε επί μέρους καλλιέργειες όπως καρυδιά, αμπέλι, ελιά, βαμβάκι όπως και εκτροφή αιγοπροβάτων κ.α. ζώων
– Δυνατότητες συνεργασίας με άλλους αγρότες, δημιουργία ομάδων παραγωγών

 

ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

– Στήριξη στην έναρξη νέων και μικρών επιχειρηματιών στην γεωργία
– Δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης υποπροϊόντων στην παραγωγή
– Χρήση νέων τεχνολογιών και μεθόδων (καινοτομία), στην άρδευση, λίπανση και φυτοπροστασία και στον ψηφιακό τομέα
– Συνεργασία με πανεπιστήμια για την δοκιμή νέων μεθόδων και σκευασμάτων

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΩΝ

– Υποστήριξη στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων από τα διάφορα καθεστώτα επιδοτήσεων και προστασίας περιβάλλοντος όπως πολλαπλή συμμόρφωση, προδιαγραφές άρδευσης, λίπανσης και διαχείρισης ζωϊκών αποβλήτων, τήρηση αρχείων για αγροτικές εργασίες, μητρώο αιγοπροβάτων, τριμηνιαία δήλωση γάλακτος, μητρώο αγροτικών εκμεταλλεύσεων, αμπελουργίας, ελαιοκομίας
– Υποστήριξη σε αιτήσεις για γεωτρήσεις, σταβλικές εγκαταστάσεις, οικοτεχνία, αγροτικό αυτοκίνητο, θερμοκήπια, χρήση ΑΠΕ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ

– Ενημέρωση για την ένταξη σε επιδοτούμενα προγράμματα για το περιβάλλον και το κλίμα, την βιολογική γεωργία, τους Νέους Αγρότες και μικρές αγροτικές εκμεταλλεύσεις
– Ενημέρωση για τις προϋποθέσεις και υποχρεώσεις ένταξης σε επενδυτικά προγράμματα όπως Σχέδια Βελτίωσης, Αναπτυξιακός Νόμος. Leader , ΕΣΠΑ κ.α.
– Ενημέρωση σε διάφορα μικρότερα επιδοτούμενα προγράμματα όπως για φωτοβολταϊκά, αγροτικό ρεύμα, άδεια οικοδομής, δάνειο για αγορά γης

 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

– Μετατροπή στην βιολογική γεωργία, προδιαγραφές βιοκαλλιέργειας, διάθεση και μεταποίηση βιολογικών προϊόντων
– Εφαρμογή ολοκληρωμένης διαχείρισης, συστημάτων ποιότητας AGRO, ISO, HACCP στην αγροτική παραγωγή και μεταποίηση κ.α.
– Εξειδικευμένες τεχνικές συμβουλές σε επί μέρους καλλιέργειες για την αύξηση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *